ZHEJIANG SANMEN BOER XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHẬP KHẨU

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, là nhà cung cấp cốt lõi trong ngành công nghiệp laser!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Bảo vệ môi trường, Tổ chức lại Công ty
- Oct 16, 2017 -

Hai tháng trước, Chính phủ đã kiểm tra ô nhiễm lớn cho tất cả các nhà máy. Vì vậy, tất cả các nhà máy phải đi với các thiết bị mới. Nhiều nhà máy đã thất bại vì không có đủ tiền. Nhà máy của tôi phản ứng tích cực với chính phủ, Chúng tôi đã dành hai tháng để cập nhật thiết bị. Bây giờ nhà máy của chúng tôi đã đạt đến tiêu chuẩn, và nhà máy là bình thường trong sản xuất. 整合图.jpg